O firme

K.M.O. Slovakia

Firma pôsobiaca v Považskej Bystrici nadviazala na dlhodobú strojársku tradíciu tohto regiónu so zámerom pôsobiť aj naďalej v tomto segmente s využitím najnovších inovatívnych technológií s orientáciou na kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníkov. Orientácia firmy je zameraná na kusovú a malosériovú  výrobu v rôznych priemyselných odvetviach pre automobilový sektor, obalovú a baliacu techniku, špeciálne stroje a zariadenia a rôzne iné odvetvia podľa požiadaviek zákazníka.