Certifikáty

Spoločnosť KMO Slovakia, s.r.o. v roku 2004 zaviedla systém kvality ISO 9001, čo prispelo k zlepšeniu a skvalitneniu všetkých výrobných procesov, výsledkom ktorých je zlepšenie spokojnosti zákazníkov.

V roku 2008 firma v dôsledku zlepšovania a skvalitňovania výrobných procesov zaviedla zváračskú normu ISO 3834-3.